Timpul viitor cu - (으)ㄹ 거에요 (Viitorul probabil)

      안녕하세요 우리의  학생들이!

      În lecţiile trecute am vorbit despre formarea timpului prezent şi trecut, si dacă tot ne-am apucat de învăţat gramatica limbii coreene, păi haideţi sa învăţăm şi timpul viitor!

      Forma cea mai folosită pentru a forma timpul viitor în limba coreeană este prin adăugarea (으)ㄹ 거에요 rădăcinii verbelor, procesive sau descriptive.

      Regulile ce trebuiesc respectate sunt:

1.    Dacă verbul se termină cu  o vocală,  adăugăm  - 거에요.

2.    Dacă verbul se termină cu o consoană, adăugăm - 거에요.

3.    Dacă verbul  se termină în consoana ㄹ va primi doar - 거에요.

       Pentru a înţelege mai bine, haideţi să conjugăm câteva verbe la timpul viitor!

가다 = a merge, a se duce

가  se termină într-o vocală deci vom adăuga -ㄹ 거에요 -> + 거에요 = 갈거에요

갈거에요 = Eu o să merg. / Tu o să mergi etc. sau Eu o să mă duc. / Tu o să te duci etc.

쓰다 = a scrie; a folosi

쓰 se termină într-o vocală deci vom adăuga tot -ㄹ 거에요 -> + 거에요 = 쓸거에요

쓸거에요 = Eu o să scriu. / Tu o să scrii etc. sau  Eu o să folosesc. / Tu o să foloseşti etc.

잡다 = a prinde

잡 se termină într-o consoană deci adăugăm  - 을 거에요 -> + -을 거에요 = 잡을거에요

잡을거에요 = O să prind/ O sa prinzi. / O să prindă. / O să prindem etc.

웃다 = a râde

웃  se termină într-o consoană deci adăugăm tot -을 거에요 -> 웃 +을거에요 = 웃을거에요

웃을거에요 = Eu o să râd. / Tu o să râzi. / Ea o să râdă / Noi o să râdem etc.

울다 = a plânge

울  se termină în consoana ㄹ deci adăugăm doar pe - 거에요 -> 울거에요

울거에요 = O sa plâng. /O sa plângi. / O sa plângă. / O sa plângem etc.

 

         Totuşi există câteva excepţii de la regulile de mai sus, iar asta se întâmplă la verbele neregulate, însă vom vorbi pe larg despre acestea într-o lecţie viitoare. În momentul de faţă trebuie să reţinem că:

I. Verbele 듣다 (a auzi, asculta), 걷다 (a merge pe jos, a se plimba), şi 묻다 (a întreba) îşi vor schimba ㄷ- ul final în ㄹ, aşadar vom avea: 들을거에요 (o să ascult) , 걸을거에요 (o să merg, o să mă duc)  şi 물을거에요 (o să întreb).

II. Verbele 돕다 (a ajuta), 덥다 (a fi cald), 춥다 (a fi frig), 어렵다 (a fi dificil) îl vor schimba pe ㅂ în 우,  aşadar avem 도울거에요 (o să ajut), 더울거에요 (o să fie cald) , 추울거에요 (o să fie frig) 어려울거에요 (o să fie dificil).  Verbele ce nu respectă această regulă sunt: 입다 (a purta), 잡다 (a prinde), 씹다 (a mesteca), 좁다 (a fi îngust) şi 넓다 (a fi larg). Acestea vor fi tratate ca toate celelalte verbe ce se termină într-o consoană. 

 

Articol scris de: 이사벨

Legături: Viitorul Imediat, Viitorul presupus, Prezentul progresiv, Timpul trecut, Timpul prezent

Română
Votare: 
0
No votes yet